Ngôn ngữ
English
Bengali
French
Hindi
Italian
Japanese
Korean
Malayalam
Russian
Spanish
Tamil
Turkish
VietnameseBắt đầu

Cài đặt

Qiskit Machine Learning phụ thuộc vào gói Qiskit chính sở hữu ' Qiskit Getting Started <https://qiskit.org/documentation/getting_started.html>`__ riêng, trình bày các lựa chọn cài đặt cho Qiskit và các môi trường/nền tảng được hỗ trợ của nó. Bạn nên tham khảo mục đó trước. Tiếp đó, các thông tin tập trung vào những cài đặt bổ sung cụ thể cho Qiskit Machine Learning có thể được xem thêm tại đây.

Qiskit Machine Learning có một số chức năng đã được điều chỉnh thành tùy chọn để các code phụ thuộc và/hoặc (các) chương trình hỗ trợ không (hoặc không thể) được cài đặt theo mặc định. Các chức năng đó là PyTorch và Sparse. Xem Các cài đặt tùy chọn để biết thêm thông tin.

Cách dễ nhất để bắt đầu là làm theo hướng dẫn mở đầu của "Bắt đầu cục bộ" dành cho Qiskit tại Qiskit Getting Started

Trong môi trường ảo mà bạn đã cài đặt Qiskit, chỉ cần thêm machine-learning vào danh sách bổ sung tương tự như cách cài đặt hỗ trợ bổ sung visualization cho Qiskit, nghĩa là:

pip install qiskit[machine-learning]

Một điều đáng lưu ý là nếu bạn là một người sử dụng zsh (shell mặc định trên các phiên bản mới hơn của macOS), bạn sẽ cần phải đặt qiskit[machine-learning] vào trong dấu nháy đơn:

pip install 'qiskit[machine-learning]'

Cài đặt Qiskit Machine Learning từ nguồn cho phép bạn truy cập phiên bản đang phát triển được cập nhật gần nhất thay vì sử dụng phiên bản trong kho lưu trữ Python Package Index (PyPI). Điều này sẽ giúp bạn kiểm tra và mở rộng code của phiên bản Qiskit Machine Learning mới nhất một cách hiệu quả hơn.

Do Qiskit Machine Learning phụ thuộc vào Qiskit, và những thay đổi mới nhất của nó có thể sẽ yêu cầu các tính năng mới hoặc chỉnh sửa các tính năng của Qiskit, nên trước tiên bạn cần làm theo hướng dẫn "Install from source" của Qiskit tại Qiskit Getting Started

Installing Qiskit Machine Learning from Source

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để cài đặt Qiskit Machine Learning trên cùng môi trường phát triển mà bạn đã cài đặt Qiskit trước đó.

 1. Nhân bản kho lưu trữ của Qiskit Machine Learning.

  git clone https://github.com/Qiskit/qiskit-machine-learning.git
  
 2. Nhân bản kho lưu trữ sẽ tạo ra một thư mục cục bộ có tên qiskit-machine-learning.

  cd qiskit-machine-learning
  
 3. Nếu bạn muốn chạy test hoặc linting, hãy cài đặt các yêu cầu dành cho nhà phát triển.

  pip install -r requirements-dev.txt
  
 4. Cài đặt qiskit-machine-learning.

  pip install .
  

Nếu bạn muốn cài đặt ở chế độ có thể chỉnh sửa được, nghĩa là khi bạn thay đổi code trong project thì bạn không cần phải cài đặt lại, làm điều này bằng cách:

pip install -e .

Các cài đặt tùy chọn

 • PyTorch, may be installed either using command pip install 'qiskit-machine-learning[torch]' to install the package or refer to PyTorch getting started. When PyTorch is installed, the TorchConnector facilitates its use of quantum computed networks.

 • Sparse, may be installed using command pip install 'qiskit-machine-learning[sparse]' to install the package. Sparse being installed will enable the usage of sparse arrays/tensors.


Bạn đã sẵn sàng khởi hành?...

Dive into the tutorials

Find out about Qiskit Machine Learning.

Qiskit Machine Learning tutorials