Turkish
Diller
English
Bengali
French
Hindi
Japanese
Korean
Russian
Spanish
Tamil
TurkishBaşlarken

Kurulum

Qiskit Machine Learning, Qiskit ve desteklenen ortamları/platformları için kurulum seçeneklerini ayrıntılandıran kendi Qiskit Getting Started olan ana Qiskit paketine bağlıdır. Önce buna bakmalısınız. Ardından, Qiskit Machine Learning’e özgü ek kuruluma odaklanan buradaki bilgiler takip edilebilir.

Qiskit Makine Öğrenmesi, bağımlı kod ve/veya destek program(lar)ın “varsayılan” olarak kurulmadığı (ya da kurulamadığı) opsiyonel birtakım fonksiyonlara sahiptir. Bunlar PyTorch ve Sparse’tir. Daha fazla bilgi için İsteğe bağlı yüklemeler ‘a bakabilirsiniz.

The simplest way to get started is to follow the getting started ‘Start locally’ guide for Qiskit

Qiskit’i kurduğunuz sanal ortamınızda, Qiskit için ekstra “görselleştirme” desteğinin nasıl kurulduğuna benzer şekilde, “makine öğrenimi”ni ekstra listeye eklemeniz yeterlidir, yani:

pip install qiskit[machine-learning]

Bir zsh kullanıcısıysanız (macOS’un daha yeni sürümlerinde varsayılan kabuktur), tırnak içine qiskit[machine-learning] koymanız gerekeceğini belirtmekte fayda var:

pip install 'qiskit[machine-learning]'

Qiskit Makine Öğrenimin’i kaynaktan yüklemek, Python Paket Dizini (PyPI) deposundaki sürümü kullanmak yerine, geliştirilmekte olan en son güncellenen sürüme erişmenizi sağlar. Bu size Qiskit Makine Öğrenmesi kodunun en son sürümünü daha verimli bir şekilde inceleme ve genişletme imkanı verecektir.

Qiskit Makine Öğrenimi, Qiskit’e bağlı olduğundan ve en son değişiklikleri Qiskit’in yeni veya değiştirilmiş özelliklerini gerektirebileceğinden, önce Qiskit’in “Kaynaktan yükleme” talimatlarını buradan izlemelisiniz Qiskit’e Başlarken

Installing Qiskit Machine Learning from Source

Qiskit’i kurduğunuz geliştirme ortamını kullanarak, Qiskit Makine Öğrenimini kurmaya hazırsınız.

 1. Qiskit Makine Öğrenimi deposunu klonlayın.

  git clone https://github.com/qiskit-community/qiskit-machine-learning.git
  
 2. Depoyu klonlamak, qiskit-machine-learning adlı yerel bir klasör oluşturur.

  cd qiskit-machine-learning
  
 3. Eğer testler veya tiftikleme kontrolleri yapmak istiyorsanız geliştirici gereksinimlerini yükleyin.

  pip install -r requirements-dev.txt
  
 4. qiskit-machine-learning yükleyin.

  pip install .
  

Eğer düzenlenebilir modda yüklemek istiyorsanız, yani projede yapılan kod değişikliklerinin uygulanması için yeniden yüklenmesi gerekmediği anlamına geliyorsa, bunu şununla yapabilirsiniz:

pip install -e .

İsteğe bağlı yüklemeler

 • PyTorch, may be installed either using command pip install 'qiskit-machine-learning[torch]' to install the package or refer to PyTorch getting started. When PyTorch is installed, the TorchConnector facilitates its use of quantum computed networks.

 • Sparse, may be installed using command pip install 'qiskit-machine-learning[sparse]' to install the package. Sparse being installed will enable the usage of sparse arrays/tensors.


Başlamaya hazır mısınız?…

Dive into the tutorials

Find out about Qiskit Machine Learning.

Qiskit Machine Learning tutorials